Oct 26, 2020   11:22 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Identification number: 412
University e-mail: pavel.gregor [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FAD)

     
     
Projects     Publications     Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Mária Adamíková
Stará likérka v Liptovskom Mikuláši - návrh obnovy a adaptácie pre polyfunkčné účely
May 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Filip Aštáry
Dechtice - obnova a adaptácia Mudrochovského mlyna
May 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Andrea Bachorecová
Buštěhrad - obnova a adaptácia bývalého cisárskeho pivovaru
May 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Martin Bugáň
Bratislava - štúdia obnovy a perspektívneho využitia budovy FA STU na Nám. slobody
May 2007
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Miroslava Dikejová
Buštěhrad - obnova a adaptácia bývalého cisárskeho pivovaru
May 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Berta Dobešová
Stará likérka v Liptovskom Mikuláši - návrh obnovy a adaptácie pre polyfunkčné účely
May 2014
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.
Historicko-typologický vývoj renesančných krovových konštrukcií na území Slovenska
April 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Michal Egly
Dechtice - obnova a adaptácia Mudrochovského mlyna
May 2011Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD.
MPR Banská Štiavnica - prezentácia a nová zástavba areálu archeologickej lokality dominikánskeho kláštora
May 2009
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD.
Nadbytočné kostoly a veľké kaplnky kresťanských cirkví na Slovensku
September 2012
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Fecková
Dechtice - obnova a adaptácia Mudrochovského mlyna
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Anna Gondová
Stará likérka v Liptovskom Mikuláši - návrh obnovy a adaptácie pre polyfunkčné účely
May 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Silvia Hanzlíková
Kaštieľ Malacky - obnova a adaptácia pre polyfunkčné účely
May 2008
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. arch. Silvia Hanzlíková
Obnova architektonického dedičstva a bezbariérové navrhovanie
February 2013Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Gabriel Hartl
MPR Trenčín - obnova a adaptácia objektu bývalej židovskej synagógy
May 2009
Displaying the final thesis
16.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. arch. Gabriel Hartl
Obnova historických synagóg na Slovensku\\Prezentácia kultúrno-historických hodnôt architektonického dedičstva synagóg pri ich adaptácii na nové funkčné využitie
September 2012Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Tatiana Huňarová
Pamiatková obnova a revitalizácia dolného areálu šachty Ludovika - úpravovňa rúd v Kremnici
May 2010
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Uršula Ivanová
MPR Banská Štiavnica - obnova a adaptácia objektu Hellov dom
May 2009
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Kristína Izáková
Pezinok - areál kapucínskeho kláštora, obnova a adaptácia pre účely rehole
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MSc
Autenticita v pamiatkovej obnove
July 2010
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is submitted
DisTWritten by (author): Ing. arch. Kristína Kiac
Mapping of Potentials of the Architectural Heritage for the Development of the Historical Cities
June 2019Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Lukáš Klokner
Zborov - prezentácia kultúrno-historických hodnôt obce a obnova kaštieľa Serediovcov
May 2011Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Martin Kotrus
MPR Banská Štiavnica - prezentácia a nová zástavba areálu archeologickej lokality dominikánskeho kláštora
May 2009
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Veronika Kvardová, PhD.
Ostrava - areál vysokých pecí, obnova a konverzia objektu plynojemu na polyfunkčné účely
May 2010Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Nela Marková
Pezinok - areál kapucínskeho kláštora, obnova a adaptácia pre účely rehole
May 2010Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Reklama a výraz obchodnej funkcie v historických mestských štruktúrach\\(Determinanty regulácie a novej tvorby)
July 2010Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Peter Porubský
Šamorín - obnova a adaptácia objektu NKP kláštora paulánov pre polyfunkčné účely
May 2017
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Tomáš Sabin
Pamiatková obnova a revitalizácia horného areálu šachty Ludovika v Kremnici
May 2010
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Martin Sedláček
Bratislava - Župné námestie, architektonická štúdia novostavby polyfunkčného objektu na mieste prieluky
May 2014Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Púchov - areál Syenit, adaptácia priemyselného areálu pre polyfunkčné účely
May 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Martin Smerek
MPR Trenčín - novostavba hotela na Štúrovom nám.
May 2009
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Edina Soókyová
Šamorín - obnova a adaptácia objektu NKP kláštora paulánov pre polyfunkčné účely
May 2017
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Ľubor Suchý, PhD.
Historicko - typologický vývoj stredovekých krovových konštrukcií na území Slovenska
April 2016Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Andrea Szalaiová
Komárno - obnova a adaptácia objektu bývalej polikliniky
May 2016
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Igor Šarocký
Bratislava - štúdia obnovy a perspektívneho využitia budovy FA STU na Nám. slobody
May 2007
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Marek Šeregi, PhD.
MPR Banská Štiavnica - obnova a adaptácia meštianskych domov na ul. A. Kmeťa pre polyfunkčné účely
May 2008Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Marek Šeregi, PhD.
Obnova historických kláštorov na Slovensku
February 2013
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Dana Škvarnová
Banská Štiavnica - informačné centrum pre návštevníkov Kalvárie
May 2015Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Zoltán Takács
Praha - železničné múzeum Masarykovo nádraží
May 2013
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Oliver Tatarka
Kaštieľ Tomášov - obnova a adaptácia pre účely hotela
May 2010Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Nikoleta Trebichalská
MPR Banská Štiavnica - objekt tzv. Centrálky na Trojičnom námestí, obnova a adaptácia pre účely Hudobnej a umeleckej akadémie
May 2012
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Veronika Turociová
Žarnovica - obnova a adaptácia NKP Horný kaštieľ pre polyfunkčné účely
May 2017
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Barbora Vachová, PhD.
MPR Banská Štiavnica - obnova a adaptácia objektu bývalej fary
May 2009Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Barbora Vachová, PhD.
Uplatnenie kópie ako špecifickej metódy prezentácie zaniknutých kultúrno-historických hodnôt historickej architektúry
September 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Ing. Ľubomír Vančo, PhD.
Kremnica - obnova a adaptácia bývalého františkánskeho kláštora pre polyfunkčné účely
May 2007
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. art. Martin Varga
"Virtuálne architektonické dedičstvo" a jeho využitie pri prezentácii kultúrno-historických hodnôt pamiatkového fondu
May 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Daniela Zacharová, PhD.
Historicko-typologický vývoj barokových krovových konštrukcií na území Slovenska
February 2021
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Daniela Zacharová, PhD.
Historicko-typologický vývoj barokových krovových konštrukcií na území Slovenska
September 2017
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Radovan Zelenák
MPR Banská Štiavnica - prezentácia a nová zástavba areálu archeologickej lokality dominikánskeho kláštora
May 2009Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Ľuboš Žabenský
Praha - železničné múzeum Masarykovo nádraží
May 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress