10. 4. 2020  14:21 Igor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Identifikační číslo: 4142
Univerzitní e-mail: ladislav.staruch [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv veku a krmiva na zloženie profilu mastných kyselín v tuku mangalice
Autor: Ing. Adrián György
Pracoviště: Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Oponent:Ing. Arpád Weisz
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv veku a krmiva na zloženie profilu mastných kyselín v tuku mangalice
Abstrakt: Cieľom práce bolo priblížiť vedeckej aj laickej komunite, výnimočné zloženie tuku Mangalice a určiť rozdiely v zložení mastných kyselín so zameraním na obsah kyseliny linolovej v závislosti od vekovej kategórie ošípanej. Prvá časť práce sa zaoberá so vznikom a vývinom plemena Mangalice, s dôvodmi zániku a znovuobjavenia tohto plemena. Experimentálna časť opisuje metodiku stanovenia profilu mastných kyselín a následné porovnávanie získaných hodnôt na základe rôznych vekových kategórii. Bolo analyzovaných 6 vzoriek Jasných Mangalíc v rôznych vekových kategóriách: 12, 16 a 20 mesačné. Podľa získaných výsledkov najlepšie vlastnosti má 16 mesačná Mangalica, čo sa týka absolútnych množstiev MK, keďže obsahovala 6,28 g/ 100g kyseliny linolovej. Najlepší pomer nasýtených a nenasýtených mastných kyselín bol zistený tiež v tuku 16 mesačných Mangalíc.
Klíčová slova:hisória, chemické zloženie, vekové kategórie, kyselina linolová, Mangalica

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně