Jun 2, 2020   8:35 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Identification number: 4142
University e-mail: ladislav.staruch [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Food Technology (IFSN FCFT)

Contacts
     
Lesson     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Detection of Inhibitory Substances in Poultry Meat and It´s Quality
Written by (author): Bc. Jana Petková
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Marcel Mati, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Detekcia inhibičných látok v hydinovom mäse a jeho kvalita
Summary:
Konzumácia hydinového mäsa je často riešenou otázkou v súčasnosti, hlavne kvôli zvýšenému používaniu inhibičných látok v potravinárskom priemysle. Inhibičné látky sú definované ako všetky farmaceutické látky využívané vo veterinárnej medicíne na liečenie chorôb živočíchov a zníženie úmrtnosti. Používanie týchto látok je prísne kontrolované pre ich negatívne účinky. V hydinovom mäse sa najčastejšie vyskytujú antibiotiká a rezídua antibiotík, ktoré môžu mať nežiaduci vplyv na zdravie spotrebiteľa. Práca sa zoberá rozdelením inhibičných látok, ich kontrolou, využívaniu v hydinovom mäse a ich detekciou. Bližšie sú opísané tri skupiny antibiotík - nitrofuránov, tetracyklínov a fluorochinilónov z hľadiska chemickej štruktúry, legislatívy a aplikácie v živočíšnom priemysle a ich následných negatívnych účinkoch. Cieľom tejto práce je štúdium inhibičných látok používaných v hydinovom priemysle z hľadiska štruktúry, vplyvu a legislatívy.
Key words:rezíduá, inhibičné látky, hydinové mäso, detekcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited