Oct 21, 2020   6:46 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Identification number: 4142
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Food Technology (IFSN FCFT)

Contacts
     
Lesson     Projects          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Comparison of the quality of fermented meat products from different regions of the Czech Republic and Slovakia
Written by (author):
Department:
Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Porovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a Slovenska
Summary:
Predkladaná práca bola zameraná na porovnanie kvality troch druhov fermentovaných mäsových výrobkov, ktoré sú vyrábané dvomi slovenskými a jednou českou firmou. Kvalitu FMV som porovnávala na základe analýzy ich fyzikálno-chemických parametrov. Pri analyzovaní ich kvality som použila prístroj FoodScan, vďaka ktorému som mohla objektívne porovnať hodnoty namerané prístrojom a hodnoty, ktoré sú deklarované na obale. Vrámci svojej diplomovej práce som uskutočnila prieskum trhu v obchodných reťazcoch a mäsozávodoch, kde som zisťovala priemerný ročný predaj fermentovaných mäsových výrobkov. V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) som taktiež získala informácie o priemernej ročnej produkcii FMV. Vysoký dôraz pri analýze týchto výrobkov bol kladený najmä na senzorické hodnotenie, keďže konzument nepreferuje len nutričné parametre, ale najmä organoleptické vlastnosti daných výrobkov.
Key words:
fermentované mäsové výrobky, FoodScan, senzorické hodnotenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited