2. 6. 2020  8:36 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Identifikačné číslo: 4142
Univerzitný e-mail: ladislav.staruch [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Porovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a Slovenska
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Oponent:
Ing. Milada Syčová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Porovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a Slovenska
Abstrakt:
Predkladaná práca bola zameraná na porovnanie kvality troch druhov fermentovaných mäsových výrobkov, ktoré sú vyrábané dvomi slovenskými a jednou českou firmou. Kvalitu FMV som porovnávala na základe analýzy ich fyzikálno-chemických parametrov. Pri analyzovaní ich kvality som použila prístroj FoodScan, vďaka ktorému som mohla objektívne porovnať hodnoty namerané prístrojom a hodnoty, ktoré sú deklarované na obale. Vrámci svojej diplomovej práce som uskutočnila prieskum trhu v obchodných reťazcoch a mäsozávodoch, kde som zisťovala priemerný ročný predaj fermentovaných mäsových výrobkov. V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) som taktiež získala informácie o priemernej ročnej produkcii FMV. Vysoký dôraz pri analýze týchto výrobkov bol kladený najmä na senzorické hodnotenie, keďže konzument nepreferuje len nutričné parametre, ale najmä organoleptické vlastnosti daných výrobkov.
Kľúčové slová:
fermentované mäsové výrobky, FoodScan, senzorické hodnotenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene