4. 4. 2020  0:15 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Identifikační číslo: 4142
Univerzitní e-mail: ladislav.staruch [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Senzorické hodnotenie mäsových výrobkov
Autor: Ing. Andrea Romančáková
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Fašiangová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Senzorické hodnotenie mäsových výrobkov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na prieskum trhu pomocou spotrebiteľského dotazníka, ktorý je zameraný na požiadavky, názory a kritéria spotrebiteľov na mäkké mäsové výrobky. Pri rozhodovaní spotrebiteľov, či výrobok akceptuje, alebo ho zamietne, prioritne rozhoduje senzorická hodnota produktu. Z tohto dôvodu je v ďalšej časti diplomovej práce detailne rozobrané senzorické hodnotenie Spišských párkov. Senzoricky sa hodnotia Spišské párky od 7 rôznych výrobcov, bodovou stupnicou metódou slovného popisu, hedonickou stupnicou, metódou 5-bodového hodnotenia (5-Punkte-Skala). V závere diplomovej práce je porovnané zloženie výrobkov, množstvo prídavných látok a požiadavky na kvalitu zaručenej tradičnej špeciality.
Klíčová slova:Spišské párky, senzorické hodnotenie, hedonická stupnica

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - obsah (nebo část obsahu) závěrečné práce je v řízení na přihlášku patentu/vynálezu.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně