6. 4. 2020  7:17 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Identifikační číslo: 4142
Univerzitní e-mail: ladislav.staruch [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polyfosfáty a ich význam v mäsových výrobkoch
Autor: Ing. Lukáš Mikloš
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfosfáty a ich význam v mäsových výrobkoch
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou aditívnych látok v potravinách, so zameraním na aditíva používané v mäsovom priemysle. Hlavnou témou sú deriváty kyseliny fosforečnej, nazývané aj fosfáty, resp. polyfosfáty, ktorých používanie bolo jedným z významných medzníkov pri opracovaní mäsa a výrobe mäsových výrobkov. Pozornosť venuje aj historickému odôvodneniu ich využitia v potravinárskej technológií. Najdôležitejšími funkciami polyfosfátov je zvyšovanie alebo úprava pH mäsa, zvyšovanie iónovej sily a viazanie viacmocných iónov kovov ako sú vápenaté a horečnaté katióny do komplexov. Z týchto základných funkcií vyplývajú viaceré benefity, ktoré vedú k zlepšeniu výťažnosti a ekonomiky výroby a v neposlednom rade aj zlepšením senzorických vlastností (jemnosť, krehkosť, šťavnatosť, textúra, atď.). Jedna časť práce je venovaná špeciálne zdravotnému hľadisku používania polyfosfátov a ich dopadu na zdravie konzumentov. Taktiež poukazuje na legislatívu Slovenskej republiky týkajúcu sa potravín, t.j. Potravinový Kódex SR, v ktorom je rozpor týkajúci sa definície maximálneho množstva fosforu (prepočítaného na P2O5) pridávaného do mäsových výrobkov.
Klíčová slova:mäsové výrobky, polyfosfáty, Potravinový kódex

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně