26. 10. 2020  8:13 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Jašurek, PhD.
Identifikačné číslo: 41552
Univerzitný e-mail: jozef.jasurek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     Absolvent
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Držka
Modelovanie kinematiky robotického ramena v softvérovom nástroji Tecnomatix
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrej Kollár
Tvorba simulačnej štúdie v softvérovom nástroji WITNESS
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Vladimír Kubík
Digitálna fabrika v oblastiach strojárskej výroby
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Pavol Majer
Modelovanie výrobného procesu v softvérovom nástroji ARIS
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jarmila Ochodnická
Využívanie technológie lepenia pri výrobe automobilových karosérií
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marek Riška
Porovnanie vybraných meracích metód a systémov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná