21. 10. 2020  5:11 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Jašurek, PhD.
Identifikačné číslo: 41552
Univerzitný e-mail: jozef.jasurek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty
     
     
Záverečná práca          
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Simulácia výrobného systému vo firme Mühlbauer Technologies, s.r.o., Nitra
Autor:
Pracovisko:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Simulácia výrobného systému vo firme Mühlbauer Technologies, s.r.o., Nitra
Abstrakt:
Práca v prvej časti prináša teoretické a praktické informácie o simulácií a virtuálnej realite. V nasledujúcej časti opisujeme materskú spoločnosť Mühlbauer, jej produkty, využívanú technológiu a jej dcérske vývojové a technologické centrum Mühlbauer Technologies, s.r.o., Nitra. V záverečnej časti sa práca zaoberá overovaním teoretických poznatkov opísaných v prvej časti ako aj ich aplikáciou na vybraný výrobný systém, ktorý je zavedený v spomínanom centre, pričom je daný systém hodnotený na základe výsledkov simulácie.
Kľúčové slová:
Simulačný model, Virtuálna realita, Priebežné časy výroby, Využitie stroja

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene