Oct 27, 2020   11:20 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry and Powder Metallurgy (UVTE MTF)

Contacts
     
Lesson
     
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisDetails
1.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Bálint
Vplyv technologických parametrov liatia a chemického zloženia zliatiny na vybrané vlastnosti odliatkov
May 2022Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Boháčik, PhD.
Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
September 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Bošeľa
Štúdium transformácie solidifikačnej štruktúry rýchloreznej ocele pri tepelnom spracovaní
May 2011Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Matej Bračík, PhD.
Microstructure and properties of high-speed steel remelted and cast in vacuum
May 2019
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Matej Bračík, PhD.
Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
May 2018
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Cyrulová
Suggestion for ergonomic optimisation of the V2 assembly line
April 2018Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Držka
Štúdium tvorby solidifikačnej štruktúry v rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
May 2011
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Džúr
Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
May 2008Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Giertl
Prehľad zlievarenských metód spracovania rýchlorezných ocelí za účelom zlepšenia ich štruktúry a vlastností
June 2009
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Gorný
Štúdium vplyvu stupňa pretvorenia na štruktúru a charakter porušenia liatiny s guľôčkovým grafitom
May 2011
Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Viliam Hutta
High-speed steel quality improvement using vacuum technologies of melting and casting
April 2020
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Viliam Hutta
Quality improvement of high-speed steel using vacuum technologies of melting and casting
April 2018
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karina Hvolková
Use of selected methods of quality improvement at departement Operations of firm ZF Slovakia a.s.
April 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Jozef Chovanec, PhD.
Zlepšenie štruktúry a vlastností rýchloreznej ocele typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje očkovaním ferovolfrámom
May 2010
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Jankovič
Vplyv boridovania na opotrebovanie stopkových fréz
May 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Klimo
Skúmanie štruktúry a vlastností LGG podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného hydrodynamického pretláčania
May 2010Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Klimo
Teória a prax tepelného spracovania odliatkov vyrábaných z nástrojových ocelí
June 2008
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Koyšová
Štúdium vplyvu rýchlosti kryštalizácie taveniny na tvorbu primárnej štruktúry rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Roman Krafský
Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin
May 2012
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radko Krídl
Change of product heat treatment (synchronic ring) from tick quenching to continuous quenching
April 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Litvák
Prehľad a analýza softvérových programov pre modelovanie a simuláciu zlievarenských procesov
May 2017
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Majtánová
Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny.
May 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Mitríková
Štúdium vplyvu rozdielneho množstva prídavku AlTi5B1 na veľkosť dendritických buniek v zliatine AlSi9Cu1.
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Núdzik
Štúdium štruktúrnych zmien v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje pri ich tepelnom spracovaní
May 2009Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Orovčík, PhD.
Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin
May 2010
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Porubský, PhD.
Použitie volfrámu na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí na odlievané rezné nástroje
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Porubský, PhD.
Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje
May 2009
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Ridzoň
Skúmanie vplyvu spôsobu odlievania na tvorbu štruktúry a výsledné úžitkové vlastnosti odlievaných rezných nástrojov z rýchlorezných ocelí
May 2012
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Sojka, PhD.
Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania
May 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Šilhár
Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
May 2014
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Stanislav Šurina
Opotrebenie a trvanlivosť vybraných druhov rezných nástrojov
May 2009
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Peter Úradník, PhD.
Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
September 2011
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Nikoleta Valovičová
Surface treatment of the components fabricated by additive technology
April 2020
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Vidlička
Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
May 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Vlachovič
Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress