5. 8. 2020  12:55 Hortenzia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

Kontakty     Výučba     Projekty          
Orgány     
Vedené práce
          

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Jozef Bálint
Vplyv technologických parametrov liatia a chemického zloženia zliatiny na vybrané vlastnosti odliatkov
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Boháčik, PhD.
Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Bošeľa
Štúdium transformácie solidifikačnej štruktúry rýchloreznej ocele pri tepelnom spracovaní
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Matej Bračík, PhD.
Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Matej Bračík, PhD.
Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Cyrulová
Návrh ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Držka
Štúdium tvorby solidifikačnej štruktúry v rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Džúr
Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Giertl
Prehľad zlievarenských metód spracovania rýchlorezných ocelí za účelom zlepšenia ich štruktúry a vlastností
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Gorný
Štúdium vplyvu stupňa pretvorenia na štruktúru a charakter porušenia liatiny s guľôčkovým grafitom
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Viliam Hutta
Zlepšovanie kvality rýchloreznej ocele použitím vákuových technológií pretavenia a odlievania
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Viliam Hutta
Zlepšovanie kvality rýchloreznej ocele použitím vákuových technológií pretavenia a odlievania
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Karina Hvolková
Využitie vybraných metód zlepšovania kvality na odbore Operations vo firme ZF Slovakia a.s.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jozef Chovanec, PhD.
Zlepšenie štruktúry a vlastností rýchloreznej ocele typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje očkovaním ferovolfrámom
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Jankovič
Vplyv boridovania na opotrebovanie stopkových fréz
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Klimo
Skúmanie štruktúry a vlastností LGG podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného hydrodynamického pretláčania
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Klimo
Teória a prax tepelného spracovania odliatkov vyrábaných z nástrojových ocelí
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Koyšová
Štúdium vplyvu rýchlosti kryštalizácie taveniny na tvorbu primárnej štruktúry rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Roman Krafský
Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radko Krídl
Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Litvák
Prehľad a analýza softvérových programov pre modelovanie a simuláciu zlievarenských procesov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Majtánová
Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Mitríková
Štúdium vplyvu rozdielneho množstva prídavku AlTi5B1 na veľkosť dendritických buniek v zliatine AlSi9Cu1.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Núdzik
Štúdium štruktúrnych zmien v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje pri ich tepelnom spracovaní
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Orovčík, PhD.
Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Ján Porubský, PhD.
Použitie volfrámu na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí na odlievané rezné nástroje
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Porubský, PhD.
Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Martin Ridzoň
Skúmanie vplyvu spôsobu odlievania na tvorbu štruktúry a výsledné úžitkové vlastnosti odlievaných rezných nástrojov z rýchlorezných ocelí
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Jaroslav Sojka, PhD.
Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Šilhár
Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Stanislav Šurina
Opotrebenie a trvanlivosť vybraných druhov rezných nástrojov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Peter Úradník, PhD.
Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Nikoleta Valovičová
Surface treatment of the components fabricated by additive technology
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Vidlička
Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Vlachovič
Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná