Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry and Powder Metallurgy (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.NDisTWritten by (author): Ing. Jozef Bálint
Vplyv technologických parametrov liatia a chemického zloženia zliatiny na vybrané vlastnosti odliatkov
May 2022prohlížet
2.ADisTWritten by (author): Ing. Michal Boháčik, PhD.
Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
September 2011prohlížet
3.ADTWritten by (author): Ing. Marek Bošeľa
Štúdium transformácie solidifikačnej štruktúry rýchloreznej ocele pri tepelnom spracovaní
May 2011prohlížet
4.ADisTWritten by (author): Ing. Matej Bračík, PhD.
Microstructure and properties of high-speed steel remelted and cast in vacuum
May 2019prohlížet
5.NDisTWritten by (author): Ing. Matej Bračík, PhD.
Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
May 2018prohlížet
6.ADTWritten by (author): Ing. Zuzana Cyrulová
Suggestion for ergonomic optimisation of the V2 assembly line
April 2018prohlížet
7.ADTWritten by (author): Ing. Michal Držka
Štúdium tvorby solidifikačnej štruktúry v rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
May 2011prohlížet
8.ADTWritten by (author): Ing. Peter Džúr
Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
May 2008prohlížet
9.ABTWritten by (author): Ing. Róbert Giertl
Prehľad zlievarenských metód spracovania rýchlorezných ocelí za účelom zlepšenia ich štruktúry a vlastností
June 2009prohlížet
10.ADTWritten by (author): Ing. Róbert Gorný
Štúdium vplyvu stupňa pretvorenia na štruktúru a charakter porušenia liatiny s guľôčkovým grafitom
May 2011prohlížet
11.RDTWritten by (author): Bc. Viliam Hutta
High-speed steel quality improvement using vacuum technologies of melting and casting
April 2020prohlížet
12.NDTWritten by (author): Bc. Viliam Hutta
Quality improvement of high-speed steel using vacuum technologies of melting and casting
April 2018prohlížet
13.ADTWritten by (author): Ing. Karina Hvolková
Use of selected methods of quality improvement at departement Operations of firm ZF Slovakia a.s.
April 2018prohlížet
14.ADisTWritten by (author): Ing. Jozef Chovanec, PhD.
Zlepšenie štruktúry a vlastností rýchloreznej ocele typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje očkovaním ferovolfrámom
May 2010prohlížet
15.ADTWritten by (author): Ing. Peter Jankovič
Vplyv boridovania na opotrebovanie stopkových fréz
May 2014prohlížet
16.ADTWritten by (author): Ing. Miroslav Klimo
Skúmanie štruktúry a vlastností LGG podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného hydrodynamického pretláčania
May 2010prohlížet
17.ABTWritten by (author): Ing. Miroslav Klimo
Teória a prax tepelného spracovania odliatkov vyrábaných z nástrojových ocelí
June 2008prohlížet
18.ADTWritten by (author): Ing. Dominika Koyšová
Štúdium vplyvu rýchlosti kryštalizácie taveniny na tvorbu primárnej štruktúry rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
May 2012prohlížet
19.NDisTWritten by (author): Ing. Roman Krafský
Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin
May 2012prohlížet
20.ADTWritten by (author): Ing. Radko Krídl
Change of product heat treatment (synchronic ring) from tick quenching to continuous quenching
April 2018prohlížet
21.ABTWritten by (author): Ing. Filip Litvák
Prehľad a analýza softvérových programov pre modelovanie a simuláciu zlievarenských procesov
May 2017prohlížet
22.ADTWritten by (author): Ing. Lucia Majtánová
Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny.
May 2012prohlížet
23.ADTWritten by (author): Ing. Lucia Mitríková
Štúdium vplyvu rozdielneho množstva prídavku AlTi5B1 na veľkosť dendritických buniek v zliatine AlSi9Cu1.
May 2012prohlížet
24.ADTWritten by (author): Ing. Marek Núdzik
Štúdium štruktúrnych zmien v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje pri ich tepelnom spracovaní
May 2009prohlížet
25.ADTWritten by (author): Ing. Ľubomír Orovčík, PhD.
Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin
May 2010prohlížet
26.ADisTWritten by (author): Ing. Ján Porubský, PhD.
Použitie volfrámu na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí na odlievané rezné nástroje
May 2012prohlížet
27.ADTWritten by (author): Ing. Ján Porubský, PhD.
Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje
May 2009prohlížet
28.NDisTWritten by (author): Ing. Martin Ridzoň
Skúmanie vplyvu spôsobu odlievania na tvorbu štruktúry a výsledné úžitkové vlastnosti odlievaných rezných nástrojov z rýchlorezných ocelí
May 2012prohlížet
29.ADisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Sojka, PhD.
Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania
May 2012prohlížet
30.ADTWritten by (author): Ing. Jakub Šilhár
Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
May 2014prohlížet
31.ADTWritten by (author): Ing. Stanislav Šurina
Opotrebenie a trvanlivosť vybraných druhov rezných nástrojov
May 2009prohlížet
32.ADisTWritten by (author): Ing. Peter Úradník, PhD.
Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
September 2011prohlížet
33.RDTWritten by (author): Bc. Nikoleta Valovičová
Surface treatment of the components fabricated by additive technology
April 2020prohlížet
34.ADTWritten by (author): Ing. Juraj Vidlička
Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
May 2014prohlížet
35.ABTWritten by (author): Ing. Peter Vlachovič
Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku
May 2015prohlížet

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
NFinal thesis is incomplete
NFinal thesis was unsuccessfully defended.
AFinal thesis was successfully defended.
PFinal thesis is submitted
RFinal thesis is in progress