26. 1. 2020  12:43 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku
Autor: Ing. Peter Vlachovič
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:Ing. Yulia Šurinová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku. Práca sa skladá zo štyroch nosných častí a viacero podkapitol, v ktorých je podrobne rozobraná problematika. V prvej kapitole bakalárskej práce je rozoberaná teória z oblasti merania, monitorovania a zlepšovania procesov a produktov. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu merania a monitorovania vybraných procesov a produktov vo firme ŽOS Trnava, a.s. a vyšpecifikovanie problému. Tretia kapitola je venovaná návrhu opatrení na zlepšenie súčasného stavu podniku. A posledná štvrtá kapitola sa zameriava zhodnotením očakávaných prínosov navrhovaného riešenia.
Klíčová slova:meranie a monitorovanie nepodarkovosti, zabezpečovanie kvality, zlepšovanie procesov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně