20. 10. 2020  5:23 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

     
Výučba
     
Projekty     Publikácie     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku. Práca sa skladá zo štyroch nosných častí a viacero podkapitol, v ktorých je podrobne rozobraná problematika. V prvej kapitole bakalárskej práce je rozoberaná teória z oblasti merania, monitorovania a zlepšovania procesov a produktov. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu merania a monitorovania vybraných procesov a produktov vo firme ŽOS Trnava, a.s. a vyšpecifikovanie problému. Tretia kapitola je venovaná návrhu opatrení na zlepšenie súčasného stavu podniku. A posledná štvrtá kapitola sa zameriava zhodnotením očakávaných prínosov navrhovaného riešenia.
Kľúčové slová:meranie a monitorovanie nepodarkovosti, zabezpečovanie kvality, zlepšovanie procesov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene