Sep 26, 2020   5:39 a.m. Edita
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

     
          
     
Bodies
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The impact of boriding process on the copy end mills wear
Written by (author):
Ing. Jakub Šilhár
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
Summary:Diplomová práca je zameraná na štúdium a analýzu vplyvu boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz. Celá práca je rozdelená na štyri časti. Sú tu rozoberané jednotlivé charakteristiky rezného procesu ako je opotrebenie, trvanlivosť atď. Ďalej je práca zameraná na možnosti zvyšovania trvanlivosti poľgulových fréz. Posledná časť práce je zameraná na experiment, na jeho prípravu, plánovanie a realizáciu. Experiment sa týka porovnávania boridovaných a neboridovaných nástrojov v procese obrábania. Vyhodnotené sú jednotlivé parametre teda trvanlivosť reznej hrany a opotrebenie na chrbte v závislosti od stanoveného kritéria. Výsledkom experimentu je porovnanie, ktorý nástroj (boridovaný alebo neboridovaný) sa viacej opotreboval a ktorý mal vyššiu trvanlivosť reznej hrany.
Key words:
opotrebovanie, rezný klin, nástroj, trvanlivosť, frézovanie, sily, fréza, boridovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited