Oct 16, 2019   2:00 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry and Powder Metallurgy (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Overview and analysis of software programs for modeling and simulation of foundry processes
Written by (author): Ing. Filip Litvák
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent:Ing. Roland Šuba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prehľad a analýza softvérových programov pre modelovanie a simuláciu zlievarenských procesov
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo bližšie charakterizovať najznámejšie modelovacie a simulačné softvéry používané v zlievarenstve. Práca je zameraná na výrobu odliatkov rýchlorezných ocelí, ktoré boli namodelované a odsimulované. Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole je teoretický opis CA technológie, rozdelenie CAD softvérov, spôsoby modelovania a ich vlastností. Ďalej je práca zameraná na CAE technológie , v ktorých je uvedená ich architektúra , spôsoby výpočtov analýz a najčastejšie riešené chyby v simuláciách. Nakoniec je opísané rozdelenie zlievarenskej výroby podľa spôsobu výroby, klasifikácie foriem a technologickosti odliatkov pri konštrukcií. V druhej kapitole práca obsahuje analýzu CAD softvérov , z ktorých sú bližšie popísane softvéry SolidWorks a PTC Creo z hľadiska princípu modelovania, modulov a ich prostredia. Ďalej je spracovaná analýza najznámejších simulačných odlievacích softvérov , z ktorých sú bližšie popísané softvéry – Magmasoft, ProCast a Flow-3D. V tretej kapitole bol riešený návrh a simulácia konkrétneho odliatku. Pri modelovaní bol použivaný softvér SolidWorks a pri simulácii to bol softvér ProCast. V závere práce sú zobrazené výsledky zo simulácie.
Key words:CAD, CAE, zlievanie, analýza simulačných softvérov, analýza modelovacích softvérov, odliatok rýchloreznej ocele, PTC Creo , SolidWorks, Magmasoft, ProCast, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited