28. 10. 2020  20:34 Dobromila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výuka     Projekty     Publikace     
     Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Prehľad a analýza softvérových programov pre modelovanie a simuláciu zlievarenských procesov
Autor:
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Prehľad a analýza softvérových programov pre modelovanie a simuláciu zlievarenských procesov
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo bližšie charakterizovať najznámejšie modelovacie a simulačné softvéry používané v zlievarenstve. Práca je zameraná na výrobu odliatkov rýchlorezných ocelí, ktoré boli namodelované a odsimulované. Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole je teoretický opis CA technológie, rozdelenie CAD softvérov, spôsoby modelovania a ich vlastností. Ďalej je práca zameraná na CAE technológie , v ktorých je uvedená ich architektúra , spôsoby výpočtov analýz a najčastejšie riešené chyby v simuláciách. Nakoniec je opísané rozdelenie zlievarenskej výroby podľa spôsobu výroby, klasifikácie foriem a technologickosti odliatkov pri konštrukcií. V druhej kapitole práca obsahuje analýzu CAD softvérov , z ktorých sú bližšie popísane softvéry SolidWorks a PTC Creo z hľadiska princípu modelovania, modulov a ich prostredia. Ďalej je spracovaná analýza najznámejších simulačných odlievacích softvérov , z ktorých sú bližšie popísané softvéry – Magmasoft, ProCast a Flow-3D. V tretej kapitole bol riešený návrh a simulácia konkrétneho odliatku. Pri modelovaní bol použivaný softvér SolidWorks a pri simulácii to bol softvér ProCast. V závere práce sú zobrazené výsledky zo simulácie.
Klíčová slova:
CAD, CAE, zlievanie, analýza simulačných softvérov, analýza modelovacích softvérov, odliatok rýchloreznej ocele, PTC Creo , SolidWorks, Magmasoft, ProCast, simulácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně