23. 10. 2020  5:23 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

     
Výučba
     
     
Publikácie
     
     Vedené práce          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Prehľad a analýza softvérových programov pre modelovanie a simuláciu zlievarenských procesov
Autor:
Ing. Filip Litvák
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Roland Šuba, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Prehľad a analýza softvérových programov pre modelovanie a simuláciu zlievarenských procesov
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo bližšie charakterizovať najznámejšie modelovacie a simulačné softvéry používané v zlievarenstve. Práca je zameraná na výrobu odliatkov rýchlorezných ocelí, ktoré boli namodelované a odsimulované. Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole je teoretický opis CA technológie, rozdelenie CAD softvérov, spôsoby modelovania a ich vlastností. Ďalej je práca zameraná na CAE technológie , v ktorých je uvedená ich architektúra , spôsoby výpočtov analýz a najčastejšie riešené chyby v simuláciách. Nakoniec je opísané rozdelenie zlievarenskej výroby podľa spôsobu výroby, klasifikácie foriem a technologickosti odliatkov pri konštrukcií. V druhej kapitole práca obsahuje analýzu CAD softvérov , z ktorých sú bližšie popísane softvéry SolidWorks a PTC Creo z hľadiska princípu modelovania, modulov a ich prostredia. Ďalej je spracovaná analýza najznámejších simulačných odlievacích softvérov , z ktorých sú bližšie popísané softvéry – Magmasoft, ProCast a Flow-3D. V tretej kapitole bol riešený návrh a simulácia konkrétneho odliatku. Pri modelovaní bol použivaný softvér SolidWorks a pri simulácii to bol softvér ProCast. V závere práce sú zobrazené výsledky zo simulácie.
Kľúčové slová:
CAD, CAE, zlievanie, analýza simulačných softvérov, analýza modelovacích softvérov, odliatok rýchloreznej ocele, PTC Creo , SolidWorks, Magmasoft, ProCast, simulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene