12. 11. 2019  1:37 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
Autor: Ing. Matej Bračík, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent 1:doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
Abstrakt:BRAČÍK, Matej. Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu. [Dizertačná práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií – Školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, 2019. 117 s. Cieľom predkladanej práce bolo preskúmať štruktúru a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej do keramických foriem vo vákuu, ktorá bola porovnávaná s rýchloreznou oceľou pretavenou a odliatou na vzduchu. Teoretická časť práce je rozdelená na dve kapitoly, v ktorých je popísané chemické zloženie, priebeh primárnej kryštalizácie, tepelné spracovanie a vlastnosti rýchlorezných ocelí, ale aj technológie výroby rýchloreznej ocele a rezných nástrojov. V experimentálnej časti bola detailne charakterizovaná mikroštruktúra odliatkov v stave po odliatí a po tepelnom spracovaní. Hodnotila sa aj drsnosť povrchu odliatkov, interakcia na rozhraní kov/forma, obsah plynov a nekovových vtrúsenín a vybrané mechanické vlastnosti, konkrétne: tvrdosť, tepelná odolnosť, rázová húževnatosť a pevnosť v ohybe. Získané výsledky dokazujú, že odlievanie vo vákuu zvyšuje čistotu kovu, zjemňuje mikroštruktúru a zlepšuje mechanické vlastnosti rýchloreznej ocele. Zo študovaných odliatkov a aj z tvárnenej rýchloreznej ocele boli vyrobené rezné nástroje, ktoré boli použité v experimentoch pre stanovenie trvanlivosti. Výsledky experimentov a analýza opotrebených plôch týchto nástrojov preukázali, že rezné nástroje z odlievanej rýchloreznej ocele, majú vyššiu oteruvzdornosť a trvanlivosť v porovnaní s nástrojmi z tvárnenej rýchloreznej oceľe.
Klíčová slova:rýchlorezné ocele, vákuum, presné odlievanie, mikroštruktúra, mechanické vlastnosti, odlievané rezné nástroje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně