22. 9. 2019  9:45 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
Autor: Ing. Matej Bračík, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent 1:doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
Abstrakt:BRAČÍK, Matej. Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu. [Dizertačná práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií – Školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, 2019. 117 s. Cieľom predkladanej práce bolo preskúmať štruktúru a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej do keramických foriem vo vákuu, ktorá bola porovnávaná s rýchloreznou oceľou pretavenou a odliatou na vzduchu. Teoretická časť práce je rozdelená na dve kapitoly, v ktorých je popísané chemické zloženie, priebeh primárnej kryštalizácie, tepelné spracovanie a vlastnosti rýchlorezných ocelí, ale aj technológie výroby rýchloreznej ocele a rezných nástrojov. V experimentálnej časti bola detailne charakterizovaná mikroštruktúra odliatkov v stave po odliatí a po tepelnom spracovaní. Hodnotila sa aj drsnosť povrchu odliatkov, interakcia na rozhraní kov/forma, obsah plynov a nekovových vtrúsenín a vybrané mechanické vlastnosti, konkrétne: tvrdosť, tepelná odolnosť, rázová húževnatosť a pevnosť v ohybe. Získané výsledky dokazujú, že odlievanie vo vákuu zvyšuje čistotu kovu, zjemňuje mikroštruktúru a zlepšuje mechanické vlastnosti rýchloreznej ocele. Zo študovaných odliatkov a aj z tvárnenej rýchloreznej ocele boli vyrobené rezné nástroje, ktoré boli použité v experimentoch pre stanovenie trvanlivosti. Výsledky experimentov a analýza opotrebených plôch týchto nástrojov preukázali, že rezné nástroje z odlievanej rýchloreznej ocele, majú vyššiu oteruvzdornosť a trvanlivosť v porovnaní s nástrojmi z tvárnenej rýchloreznej oceľe.
Kľúčové slová:rýchlorezné ocele, vákuum, presné odlievanie, mikroštruktúra, mechanické vlastnosti, odlievané rezné nástroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene