May 21, 2019   10:49 p.m. Zina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Suggestion for ergonomic optimisation of the V2 assembly line
Written by (author): Ing. Zuzana Cyrulová
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2
Summary:Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy vytvoriť návrh riešenia pre dosiahnutie ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2 v spoločnosti ZF Slovakia a.s. Obsahom teoretickej časti práce je predstavenie spoločnosti ZF Slovakia a.s., jej históriu vzniku, vrátane predstavenia ich výrobného programu. Dôležitou časťou je priblíženie histórie vzniku ergonómie, taktiež objasnenie systému Človek – Stroj - Prostredie, ktorý je základom ergonómie. Veľmi dôležité je vysvetlenie ergonomického hodnotenia pracovísk. Tieto poznatky sú následne aplikované pri analýze súčasného stavu ergonómie na montážnej linke V2. Súčasťou analytickej časti je taktiež aplikovanie metódy profesiografie. Na základe zistených faktov sú vypracované návrhy optimalizácie a odporúčania, ktoré sú obsahom praktickej časti. Záverečná časť diplomovej práce obsahuje zhodnotenie z technického a ekonomického hľadiska.
Key words:ergonómia, optimalizácia, spojka, montážna linka , profesiografia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited