18. 11. 2019  19:26 Eugen
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2
Autor: Ing. Zuzana Cyrulová
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy vytvoriť návrh riešenia pre dosiahnutie ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2 v spoločnosti ZF Slovakia a.s. Obsahom teoretickej časti práce je predstavenie spoločnosti ZF Slovakia a.s., jej históriu vzniku, vrátane predstavenia ich výrobného programu. Dôležitou časťou je priblíženie histórie vzniku ergonómie, taktiež objasnenie systému Človek – Stroj - Prostredie, ktorý je základom ergonómie. Veľmi dôležité je vysvetlenie ergonomického hodnotenia pracovísk. Tieto poznatky sú následne aplikované pri analýze súčasného stavu ergonómie na montážnej linke V2. Súčasťou analytickej časti je taktiež aplikovanie metódy profesiografie. Na základe zistených faktov sú vypracované návrhy optimalizácie a odporúčania, ktoré sú obsahom praktickej časti. Záverečná časť diplomovej práce obsahuje zhodnotenie z technického a ekonomického hľadiska.
Klíčová slova:ergonómia, optimalizácia, spojka, montážna linka , profesiografia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně