23. 10. 2020  5:25 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

Kontakty     Výučba     
     
     
     
Vedené práce     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Návrh ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2
Autor:
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy vytvoriť návrh riešenia pre dosiahnutie ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2 v spoločnosti ZF Slovakia a.s. Obsahom teoretickej časti práce je predstavenie spoločnosti ZF Slovakia a.s., jej históriu vzniku, vrátane predstavenia ich výrobného programu. Dôležitou časťou je priblíženie histórie vzniku ergonómie, taktiež objasnenie systému Človek – Stroj - Prostredie, ktorý je základom ergonómie. Veľmi dôležité je vysvetlenie ergonomického hodnotenia pracovísk. Tieto poznatky sú následne aplikované pri analýze súčasného stavu ergonómie na montážnej linke V2. Súčasťou analytickej časti je taktiež aplikovanie metódy profesiografie. Na základe zistených faktov sú vypracované návrhy optimalizácie a odporúčania, ktoré sú obsahom praktickej časti. Záverečná časť diplomovej práce obsahuje zhodnotenie z technického a ekonomického hľadiska.
Kľúčové slová:
ergonómia, optimalizácia, spojka, montážna linka , profesiografia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene