May 23, 2019   7:20 p.m. Želmíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Change of product heat treatment (synchronic ring) from tick quenching to continuous quenching
Written by (author): Bc. Radko Krídl
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent:Ing. Roland Šuba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is in progress


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie
Summary:Cieľom diplomovej práce je optimalizovať proces tepelného spracovania z kaliacej linky Rollmod 6 na kaliacu linku Wienstroth v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Víziou je kapacitné odľahčenie tepelného spracovania na kaliacej linke Rollmod 6. Kaliaca linka Rollmod 6 má široké výrobné spektrum synchrónnych krúžkov. V prvej kapitole diplomovej práce sú zadefinované základné poznatky z teórie tepelného spracovania. Druhá kapitola opisuje profil firmy, kaliacu linku, typové spektrum a výrobný proces synchrónneho krúžku. Hlavná časť diplomovej práce sa venuje optimalizácií tepelného spracovania z kaliacej linky Rollmod 6 na kaliacu linku Wienstroth so súčasnou realizáciou experimentov. V poslednej časti záverečnej práce je technické a ekonomické zhodnotenie stavu pred a po optimalizácií tepelného spracovania na kaliacich linkách.
Key words:tepelné spracovanie, kalenie, optimalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited