14. 12. 2019  5:29 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie
Autor: Ing. Radko Krídl
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:Ing. Roland Šuba, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je optimalizovať proces tepelného spracovania z kaliacej linky Rollmod 6 na kaliacu linku Wienstroth v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Víziou je kapacitné odľahčenie tepelného spracovania na kaliacej linke Rollmod 6. Kaliaca linka Rollmod 6 má široké výrobné spektrum synchrónnych krúžkov. V prvej kapitole diplomovej práce sú zadefinované základné poznatky z teórie tepelného spracovania. Druhá kapitola opisuje profil firmy, kaliacu linku, typové spektrum a výrobný proces synchrónneho krúžku. Hlavná časť diplomovej práce sa venuje optimalizácií tepelného spracovania z kaliacej linky Rollmod 6 na kaliacu linku Wienstroth so súčasnou realizáciou experimentov. V poslednej časti záverečnej práce je technické a ekonomické zhodnotenie stavu pred a po optimalizácií tepelného spracovania na kaliacich linkách.
Klíčová slova:tepelné spracovanie, kalenie, optimalizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně