23. 10. 2020  5:29 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

     
          Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je optimalizovať proces tepelného spracovania z kaliacej linky Rollmod 6 na kaliacu linku Wienstroth v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Víziou je kapacitné odľahčenie tepelného spracovania na kaliacej linke Rollmod 6. Kaliaca linka Rollmod 6 má široké výrobné spektrum synchrónnych krúžkov. V prvej kapitole diplomovej práce sú zadefinované základné poznatky z teórie tepelného spracovania. Druhá kapitola opisuje profil firmy, kaliacu linku, typové spektrum a výrobný proces synchrónneho krúžku. Hlavná časť diplomovej práce sa venuje optimalizácií tepelného spracovania z kaliacej linky Rollmod 6 na kaliacu linku Wienstroth so súčasnou realizáciou experimentov. V poslednej časti záverečnej práce je technické a ekonomické zhodnotenie stavu pred a po optimalizácií tepelného spracovania na kaliacich linkách.
Kľúčové slová:tepelné spracovanie, kalenie, optimalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene