25. 2. 2020  23:45 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie vybraných metód zlepšovania kvality na odbore Operations vo firme ZF Slovakia a.s.
Autor: Ing. Karina Hvolková
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie vybraných metód zlepšovania kvality na odbore Operations vo firme ZF Slovakia a.s.
Abstrakt:HVOLKOVÁ, Karin: Využitie vybraných metód zlepšovania kvality na odbore Operations vo firme ZF Slovakia a.s. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií.- Školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.- Trnava: MTF STU, 2018. 69 s. Cieľom práce je návrh a realizácia racionalizácie riešení v systéme riadenia kvality na odbore Operations firmy ZF Slovakia a.s. Obsahom práce je priblíženie profilu firmy a výrobného programu a taktiež popis súčasného stavu a používaných metód kvality vo firme ZF Slovakia a.s. Práca je zameraná na analýzu metód zlepšovania kvality na danom odbore Operations. Význam práce spočíva v návrhu racionalizačných riešení pre odbor Operations.
Kľúčové slová:zlepšenie, metódy, implementácia, kvalita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene