22. 2. 2020  9:07 Etela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje
Autor: Ing. Ján Porubský, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje
Abstrakt:PORUBSKÝ, Ján, Bc.: Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita Bratislava; Materiálovotechnologická fakulta Trnava; Ústav výrobných technológií; Katedra zlievarenstva, - Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Alexander Chaus DrSc., Trnava: MtF STU, 2009. Kľúčové slová: nástrojové ocele, rýchlorezné ocele, odlievanie, legovanie, očkovanie, kryštalizácia, morfológia, mikroštruktúra, ferit, austenit, martenzit. eutektoid, karbid, tepelné spracovanie, kalenie, žíhanie, popúšťanie, tvrdosť, pevnosť, húževnatosť, tepelná vodivosť. V mojej práci som sa zameral na možnosti ovplyvnenia vlastností rýchlorezných ocelí. Hlavne na možnosti očkovania a štúdium jeho vplyvu na tvorbu primárnej štruktúry a fázové zloženie rýchloreznej ocele STN 41 98 30. Metalografické štúdium dokázalo, že očkovanie spôsobuje kvalitatívne aj kvantitatívne zmeny primárnej štruktúry ocele (veľkosť primárneho zrna, jemnosť karbidických útvarov, podiel jednotlivých fáz) a tým aj zmeny výsledných mechanických vlastností.
Klíčová slova:očkovanie, rýchlorezná oceľ, rezné nástroje


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně