17. 10. 2019  2:39 Hedviga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje
Autor: Ing. Ján Porubský, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje
Abstrakt:PORUBSKÝ, Ján, Bc.: Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita Bratislava; Materiálovotechnologická fakulta Trnava; Ústav výrobných technológií; Katedra zlievarenstva, - Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Alexander Chaus DrSc., Trnava: MtF STU, 2009. Kľúčové slová: nástrojové ocele, rýchlorezné ocele, odlievanie, legovanie, očkovanie, kryštalizácia, morfológia, mikroštruktúra, ferit, austenit, martenzit. eutektoid, karbid, tepelné spracovanie, kalenie, žíhanie, popúšťanie, tvrdosť, pevnosť, húževnatosť, tepelná vodivosť. V mojej práci som sa zameral na možnosti ovplyvnenia vlastností rýchlorezných ocelí. Hlavne na možnosti očkovania a štúdium jeho vplyvu na tvorbu primárnej štruktúry a fázové zloženie rýchloreznej ocele STN 41 98 30. Metalografické štúdium dokázalo, že očkovanie spôsobuje kvalitatívne aj kvantitatívne zmeny primárnej štruktúry ocele (veľkosť primárneho zrna, jemnosť karbidických útvarov, podiel jednotlivých fáz) a tým aj zmeny výsledných mechanických vlastností.
Kľúčové slová:očkovanie, rýchlorezná oceľ, rezné nástroje


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene