May 24, 2019   6:02 a.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of microstructural changes in high speed steels for cast cutting tools at their heat treatment
Written by (author): Ing. Marek Núdzik
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium štruktúrnych zmien v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje pri ich tepelnom spracovaní
Summary:Núdzik, Marek: Štúdium štruktúrnych zmien v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje pri ich tepelnom spracovaní. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Katedra zlievarenstva. Školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. Cieľom mojej diplomovej práce bolo preskúmať mikroštruktúry rýchlorezných ocelí podrobené očkovaniu a vyhodnotiť pritom zmeny, ktoré nastávajú pri ich tepelnom spracovaní. V práci uvádzam základné poznatky o kryštalizácii a tvorbe mikroštruktúry rýchlorezných ocelí, a o možnostiach ich využitia v praxi. Práca sa ďalej zaoberá tepelným spracovaním a jeho vplyvom na výsledné mikroštruktúry rýchlorezných ocelí. Na záver uvádzam diskusiu a výsledky experimentu.
Key words:mikroštruktúra, tepelné spracovanie, :rýchlorezná oceľ


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited