25. 9. 2020  0:46 Vladislav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Štúdium štruktúrnych zmien v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje pri ich tepelnom spracovaní
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Štúdium štruktúrnych zmien v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje pri ich tepelnom spracovaní
Abstrakt:
Núdzik, Marek: Štúdium štruktúrnych zmien v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje pri ich tepelnom spracovaní. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Katedra zlievarenstva. Školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. Cieľom mojej diplomovej práce bolo preskúmať mikroštruktúry rýchlorezných ocelí podrobené očkovaniu a vyhodnotiť pritom zmeny, ktoré nastávajú pri ich tepelnom spracovaní. V práci uvádzam základné poznatky o kryštalizácii a tvorbe mikroštruktúry rýchlorezných ocelí, a o možnostiach ich využitia v praxi. Práca sa ďalej zaoberá tepelným spracovaním a jeho vplyvom na výsledné mikroštruktúry rýchlorezných ocelí. Na záver uvádzam diskusiu a výsledky experimentu.
Klíčová slova:
mikroštruktúra, tepelné spracovanie, :rýchlorezná oceľ


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně