Oct 24, 2020   0:35 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
Projects
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Chosen Type of Cutting Tools Wear and Durability
Written by (author):
Department:
Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Opotrebenie a trvanlivosť vybraných druhov rezných nástrojov
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou opotrebenia a trvanlivosti vybraných druhov rezných nástrojov. Cieľom práce je analyzovať priebeh procesu opotrebenia vybraných druhov rezných nástrojov počas skúšok trvanlivosti. Začiatok práce je venovaný teoretickým poznatkom z oblastí rýchlorezných ocelí, opotrebenia a možnosti zvyšovania odolnosti nástrojov voči opotrebeniu, trvanlivosti. Značná pozornosť je kladená na chemicko-tepelné spracovanie nástrojov z rýchlorezných ocelí. Ďalšia časť práce je venovaná samotnému experimentu. Tu sú stanovené a popisané stroje, nástroje a metódy, ktoré sa v rámci experimentálnej časti používajú. Experiment bol realizovaný v laboratóriu UVTE KOM technológie obrábania na obrábacom centre EAGLE 1000. V experimentálnej časti porovnávam výsledky procesu opotrebenia polguľovej frézy HSSE 52 s borovým povlakom a bez povlaku. Pri obidvoch experimentoch bolo chladiace médium 5%-ný koncentrát ECO COOL 68CF2. Výsledky experimentu sú graficky znázornené. Z záverečnej časti diplomovej práce sú zhrnuté poznatky, získané počas vypracovania diplomovej práce, a vyhodnonotené prínosy práce a jej praktickú využiteľnosť.
Key words:
skúšky trvanlivosti, rýchlorezná oceľ, rezný nástroj, opotrebenie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited