24. 10. 2020  0:44 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
          
     
Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Opotrebenie a trvanlivosť vybraných druhov rezných nástrojov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Opotrebenie a trvanlivosť vybraných druhov rezných nástrojov
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou opotrebenia a trvanlivosti vybraných druhov rezných nástrojov. Cieľom práce je analyzovať priebeh procesu opotrebenia vybraných druhov rezných nástrojov počas skúšok trvanlivosti. Začiatok práce je venovaný teoretickým poznatkom z oblastí rýchlorezných ocelí, opotrebenia a možnosti zvyšovania odolnosti nástrojov voči opotrebeniu, trvanlivosti. Značná pozornosť je kladená na chemicko-tepelné spracovanie nástrojov z rýchlorezných ocelí. Ďalšia časť práce je venovaná samotnému experimentu. Tu sú stanovené a popisané stroje, nástroje a metódy, ktoré sa v rámci experimentálnej časti používajú. Experiment bol realizovaný v laboratóriu UVTE KOM technológie obrábania na obrábacom centre EAGLE 1000. V experimentálnej časti porovnávam výsledky procesu opotrebenia polguľovej frézy HSSE 52 s borovým povlakom a bez povlaku. Pri obidvoch experimentoch bolo chladiace médium 5%-ný koncentrát ECO COOL 68CF2. Výsledky experimentu sú graficky znázornené. Z záverečnej časti diplomovej práce sú zhrnuté poznatky, získané počas vypracovania diplomovej práce, a vyhodnonotené prínosy práce a jej praktickú využiteľnosť.
Kľúčové slová:
skúšky trvanlivosti, rýchlorezná oceľ, rezný nástroj, opotrebenie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene