May 26, 2019   7:44 a.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Investigation of metallurggical tratment influence on aluminium alloys
Written by (author): Ing. Ľubomír Orovčík, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin
Summary:Predložená práca sa zaoberá vplyvom spôsobov odlievania a metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin. Vplyv spôsobov odlievania a metalurgického spracovania na štruktúru sa skúmal pri dvoch základných zlievarenských zliatinách a to pri eutektickéj Al-Si12 a nadeutektickéj Al-Si18. Tieto zliatiny boli odlievané do vodou chladeného kryštalizátora, kalením primárnej štruktúry, do kokíl s použitím modifikovania. Zliatina Al-Si12 bola dodatocne odlievaná na zariadení pre horizontálne kontinuálne liatie s požitím dvoch typov kryštalizátorov. Hlavným zameraním práce bolo skúmanie vplyvu odlievania s použitím kalenia primárnej štruktúry cím sa získava ultrajemná mikroštruktúra. Pri zliatine Al-Si18 sa taktiež použilo odlievanie s použitím kalenia primárnej štruktúry ale získaný ingot sa opätovne pretavil a odlial do kokily pricom sa v tomto prípade zachováva štruktúrna dedicnost materiálu podrobeného kaleniu primárnej štruktúry pri odliatí. Najlepšie výsledky z hladiska ovplyvnenia mikroštruktúry matrice eutektika a primárneho kremíka boli dosiahnuté pri odlievaní zliatin do vodou chladeného kryštalizátora so súcasným kalením primárnej štruktúry
Key words:Modifikovanie, Vlastnoasti, Al-zliatiny, Kalenie primárnej štruktúry

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited