28. 10. 2020  21:49 Dobromila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka
     
Projekty     Publikace     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:
doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin
Abstrakt:
Predložená práca sa zaoberá vplyvom spôsobov odlievania a metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin. Vplyv spôsobov odlievania a metalurgického spracovania na štruktúru sa skúmal pri dvoch základných zlievarenských zliatinách a to pri eutektickéj Al-Si12 a nadeutektickéj Al-Si18. Tieto zliatiny boli odlievané do vodou chladeného kryštalizátora, kalením primárnej štruktúry, do kokíl s použitím modifikovania. Zliatina Al-Si12 bola dodatocne odlievaná na zariadení pre horizontálne kontinuálne liatie s požitím dvoch typov kryštalizátorov. Hlavným zameraním práce bolo skúmanie vplyvu odlievania s použitím kalenia primárnej štruktúry cím sa získava ultrajemná mikroštruktúra. Pri zliatine Al-Si18 sa taktiež použilo odlievanie s použitím kalenia primárnej štruktúry ale získaný ingot sa opätovne pretavil a odlial do kokily pricom sa v tomto prípade zachováva štruktúrna dedicnost materiálu podrobeného kaleniu primárnej štruktúry pri odliatí. Najlepšie výsledky z hladiska ovplyvnenia mikroštruktúry matrice eutektika a primárneho kremíka boli dosiahnuté pri odlievaní zliatin do vodou chladeného kryštalizátora so súcasným kalením primárnej štruktúry
Klíčová slova:
Modifikovanie, Vlastnoasti, Al-zliatiny, Kalenie primárnej štruktúry

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně