21. 9. 2019  3:13 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin
Autor: Ing. Ľubomír Orovčík, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin
Abstrakt:Predložená práca sa zaoberá vplyvom spôsobov odlievania a metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin. Vplyv spôsobov odlievania a metalurgického spracovania na štruktúru sa skúmal pri dvoch základných zlievarenských zliatinách a to pri eutektickéj Al-Si12 a nadeutektickéj Al-Si18. Tieto zliatiny boli odlievané do vodou chladeného kryštalizátora, kalením primárnej štruktúry, do kokíl s použitím modifikovania. Zliatina Al-Si12 bola dodatocne odlievaná na zariadení pre horizontálne kontinuálne liatie s požitím dvoch typov kryštalizátorov. Hlavným zameraním práce bolo skúmanie vplyvu odlievania s použitím kalenia primárnej štruktúry cím sa získava ultrajemná mikroštruktúra. Pri zliatine Al-Si18 sa taktiež použilo odlievanie s použitím kalenia primárnej štruktúry ale získaný ingot sa opätovne pretavil a odlial do kokily pricom sa v tomto prípade zachováva štruktúrna dedicnost materiálu podrobeného kaleniu primárnej štruktúry pri odliatí. Najlepšie výsledky z hladiska ovplyvnenia mikroštruktúry matrice eutektika a primárneho kremíka boli dosiahnuté pri odlievaní zliatin do vodou chladeného kryštalizátora so súcasným kalením primárnej štruktúry
Kľúčové slová:Modifikovanie, Vlastnoasti, Al-zliatiny, Kalenie primárnej štruktúry

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene