19. 9. 2020  11:20 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty
     
          
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
Abstrakt:
BOHÁČIK, Michal: Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje [Dizertačná práca]- Slovenská technická univerzita v bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. Školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.- Trnava, Mtf STU, 2011. Cieľom dizertačnej práce je zlepšenie mikroštruktúry a vlastností vybraných rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 optimalizáciou režimov ich tepelného spracovania, respektíve variáciou teplôt austenitizácie. Teoretická časť dizertačnej práce pozostáva z dvoch kapitol, v ktorých je podrobne popísané chemické a fázové zloženie, štruktúra a vlastnosti rýchlorezných ocelí, ale aj technologické postupy tepelného spracovania rezných nástrojov z rýchlorezných ocelí a to žíhania, kalenia a popúšťania. Prvá časť experimentálnych prác sa zaoberá metalografickou, RTG fázovou a EDX analýzou solidifikačnej mikroštruktúry základnej a očkovanej rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje typu STN 41 9830. V druhej časti experimentálnych prác je popísané štúdium vplyvu austenitizačnej teploty 1180, 1200, 1220, 1240 a 1260 °C na charakter mikroštruktúrnych zmien v popustenom stave liatych základnej a očkovanej oceli typu STN 41 9830 a tvárnenej ocele STN 41 9830. Tretia časť experimentálnych prác pozostáva zo skúmania vplyvu zmeny austenitizačnej teploty na priebeh mechanických vlastností vo vybraných rýchlorezných oceliach po ich úplnom tepelnom spracovaní. Práca obsahuje: Počet strán: 170 Počet obrázkov: 88 Počet tabuliek: 18 Počet príloh: 1 Počet použitej literatúry: 124
Klíčová slova:
Rýchlorezná oceľ, austenitizácia, tepelné spracovanie, karbid, mikroštruktúra

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně