19. 10. 2020  18:25 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

Kontakty     Výučba
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
Autor:
Ing. Michal Boháčik, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
Abstrakt:
BOHÁČIK, Michal: Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje [Dizertačná práca]- Slovenská technická univerzita v bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. Školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.- Trnava, Mtf STU, 2011. Cieľom dizertačnej práce je zlepšenie mikroštruktúry a vlastností vybraných rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 optimalizáciou režimov ich tepelného spracovania, respektíve variáciou teplôt austenitizácie. Teoretická časť dizertačnej práce pozostáva z dvoch kapitol, v ktorých je podrobne popísané chemické a fázové zloženie, štruktúra a vlastnosti rýchlorezných ocelí, ale aj technologické postupy tepelného spracovania rezných nástrojov z rýchlorezných ocelí a to žíhania, kalenia a popúšťania. Prvá časť experimentálnych prác sa zaoberá metalografickou, RTG fázovou a EDX analýzou solidifikačnej mikroštruktúry základnej a očkovanej rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje typu STN 41 9830. V druhej časti experimentálnych prác je popísané štúdium vplyvu austenitizačnej teploty 1180, 1200, 1220, 1240 a 1260 °C na charakter mikroštruktúrnych zmien v popustenom stave liatych základnej a očkovanej oceli typu STN 41 9830 a tvárnenej ocele STN 41 9830. Tretia časť experimentálnych prác pozostáva zo skúmania vplyvu zmeny austenitizačnej teploty na priebeh mechanických vlastností vo vybraných rýchlorezných oceliach po ich úplnom tepelnom spracovaní. Práca obsahuje: Počet strán: 170 Počet obrázkov: 88 Počet tabuliek: 18 Počet príloh: 1 Počet použitej literatúry: 124
Kľúčové slová:
Rýchlorezná oceľ, austenitizácia, tepelné spracovanie, karbid, mikroštruktúra

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene