11. 12. 2019  10:31 Hilda
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
Autor: Ing. Peter Úradník, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
Abstrakt:ÚRADNÍK, Peter, Ing.: Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje. [Dizertačná práca] -- Slovenská technická univerzita Bratislava; Materiálovotechnologická fakulta Trnava; Ústav výrobných technológií; Katedra zlievarenstva, - školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus DrSc., Trnava: MtF STU, 2011. Cieľom tejto práce je preskúmať a experimentálne overiť účinnosť použitia očkujúcich prísad volfrámu a diboridu titánu v podobe prášku za účelom zlepšenia štruktúry a úžitkových vlastností rýchloreznej ocele typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje. Práca je rozdelená na 7 kapitol. Prvá a druhá kapitola sa zaoberá literárnym prehľadom danej problematiky. V tretej kapitole je udaný cieľa a metodika práce. V štvrtej až siedmej kapitole sú uvedené výsledky experimentálneho skúmania a ich zhodnotenie. Experimentom bolo dokázané, že očkovanie spôsobuje kvalitatívne aj kvantitatívne zmeny primárnej štruktúry ocele (veľkosť primárneho zrna, jemnosť karbidických útvarov, podiel jednotlivých fáz) a tým aj zmeny výsledných mechanických vlastností. Práca obsahuje: Počet strán: 144 Počet obrázkov: 92 Počet tabuliek: 21 Počet použitej literatúry: 114
Klíčová slova:očkovanie, modifikovanie, kryštalizácia, rýchlorezná oceľ, legovanie, mikroštruktúra, karbid, tepelné spracovanie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně