17. 10. 2019  4:44 Hedviga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
Autor: Ing. Peter Úradník, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
Abstrakt:ÚRADNÍK, Peter, Ing.: Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje. [Dizertačná práca] -- Slovenská technická univerzita Bratislava; Materiálovotechnologická fakulta Trnava; Ústav výrobných technológií; Katedra zlievarenstva, - školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus DrSc., Trnava: MtF STU, 2011. Cieľom tejto práce je preskúmať a experimentálne overiť účinnosť použitia očkujúcich prísad volfrámu a diboridu titánu v podobe prášku za účelom zlepšenia štruktúry a úžitkových vlastností rýchloreznej ocele typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje. Práca je rozdelená na 7 kapitol. Prvá a druhá kapitola sa zaoberá literárnym prehľadom danej problematiky. V tretej kapitole je udaný cieľa a metodika práce. V štvrtej až siedmej kapitole sú uvedené výsledky experimentálneho skúmania a ich zhodnotenie. Experimentom bolo dokázané, že očkovanie spôsobuje kvalitatívne aj kvantitatívne zmeny primárnej štruktúry ocele (veľkosť primárneho zrna, jemnosť karbidických útvarov, podiel jednotlivých fáz) a tým aj zmeny výsledných mechanických vlastností. Práca obsahuje: Počet strán: 144 Počet obrázkov: 92 Počet tabuliek: 21 Počet použitej literatúry: 114
Kľúčové slová:očkovanie, modifikovanie, kryštalizácia, rýchlorezná oceľ, legovanie, mikroštruktúra, karbid, tepelné spracovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene