May 23, 2019   5:57 p.m. Želmíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Using of tungsten to improve the structure and performance of high-speed steels for cast cutting tools
Written by (author): Ing. Ján Porubský, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent 1:doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Použitie volfrámu na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí na odlievané rezné nástroje
Summary:Cieľom dizertačnej práce je zlepšenie štruktúry a vlastnosti rýchloreznej ocele typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje použitím očkovacej látky s vysokou teplotou tavenia. Riešenie spočíva v skúmaní vplyvu očkujúcich prísad volfrámu v podobe prášku a triesky v rôznych množstvách na tvorbu liatej štruktúry a vlastností liatych rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 odliatych do keramických foriem po úplnom tepelnom spracovaní. Bolo stanovené, že vplyvom očkovania sa dosahuje zjemnenie primárnych zŕn matrice a prechod od typickej dendritickej matrice základnej ocele k matrici s prevažne bunkovou morfológiou. Okrem toho bolo zistené, že očkovanie spôsobuje zjemnenie eutektickej zložky a výrazne ovplyvňuje kryštalochemický pôvod samotných karbidických útvarov, ich morfológiu a charakter rozloženia pozdĺž hraníc primárnych zŕn matrice. Vplyvom očkovania sa mení aj charakter precipitácie sekundárnych karbidov v štruktúre skúmaných ocelí, ich hustota a charakter rozloženia. Ďalej bolo zistené, že očkovanie má vplyv aj na mechanické vlastnosti, respektíve tvrdosť, tepelnú odolnosť, rázovú húževnatosť a oteruvzdornosť.
Key words:modifikovanie, karbid, rýchlorezná oceľ, očkovanie, tepelné spracovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited