1. 10. 2020  10:35 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

                    
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Použitie volfrámu na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí na odlievané rezné nástroje
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Použitie volfrámu na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí na odlievané rezné nástroje
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce je zlepšenie štruktúry a vlastnosti rýchloreznej ocele typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje použitím očkovacej látky s vysokou teplotou tavenia. Riešenie spočíva v skúmaní vplyvu očkujúcich prísad volfrámu v podobe prášku a triesky v rôznych množstvách na tvorbu liatej štruktúry a vlastností liatych rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 odliatych do keramických foriem po úplnom tepelnom spracovaní. Bolo stanovené, že vplyvom očkovania sa dosahuje zjemnenie primárnych zŕn matrice a prechod od typickej dendritickej matrice základnej ocele k matrici s prevažne bunkovou morfológiou. Okrem toho bolo zistené, že očkovanie spôsobuje zjemnenie eutektickej zložky a výrazne ovplyvňuje kryštalochemický pôvod samotných karbidických útvarov, ich morfológiu a charakter rozloženia pozdĺž hraníc primárnych zŕn matrice. Vplyvom očkovania sa mení aj charakter precipitácie sekundárnych karbidov v štruktúre skúmaných ocelí, ich hustota a charakter rozloženia. Ďalej bolo zistené, že očkovanie má vplyv aj na mechanické vlastnosti, respektíve tvrdosť, tepelnú odolnosť, rázovú húževnatosť a oteruvzdornosť.
Klíčová slova:
modifikovanie, karbid, rýchlorezná oceľ, očkovanie, tepelné spracovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně