Oct 20, 2019   3:26 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry and Powder Metallurgy (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Investigation of microstructure and mechanical properties of nodular ductile cast iron after hot mechanical working using technology of direct extrusion
Written by (author): Ing. Jaroslav Sojka, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent 1:doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Ľubomír Bechný, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania
Summary:Cieľom dizertačnej práce bolo preskúmať východziu štruktúru po odliatí a vplyv rôzneho stupňa pretvorenia pri doprednom pretláčaní za tepla na štruktúrne zmeny a mechanické vlastnosti liatiny s guľôčkovým grafitom. Bolo zistené, že pri pretvorení sa grafit deformuje len v povrchovej vrstve guľôčky a k najväčším zmenám v tvare grafitických častíc dochádza v pozdĺžnom smere. V dôsledku pretvorenia sa grafitické častice predlžujú v smere pretláčania a získavajú tvar, ktorý sa mení s rastúcim stupňom pretvorenia z oválneho na šošovkovitý až takmer vláknitý. Ďalej bolo zistené, že pretvorenie liatiny má výrazní vplyv na mechanické vlastnosti, pričom je dôležitý smer pretvorenia liatiny.
Key words:liatina, dopredné pretláčanie, mikroštruktúra, guľôčkový grafit, mechanické vlastnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited