18. 9. 2019  13:17 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdium vplyvu stupňa pretvorenia na štruktúru a charakter porušenia liatiny s guľôčkovým grafitom
Autor: Ing. Róbert Gorný
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium vplyvu stupňa pretvorenia na štruktúru a charakter porušenia liatiny s guľôčkovým grafitom
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo zistiť vplyv deformácie LGG dopredným pretlačovaním na štruktúru a charakter lomových plôch. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá teóriami vzniku guľôčkového grafitu a procesom výroby LGG. V druhej kapitole je rozpísaný druh a postup vykonaných skúšok. V tretej kapitole je vyhodnotená mikroštruktúra, mikrotvrdosť, chemické zloženie a lomové plochy LGG. Zistili sme, že tvar, veľkosť a rozloženie grafitu pred pretvorením má významný vplyv na jeho deformáciu, pričom sa tvrdosť štruktúry zvyšuje.
Kľúčové slová:liatina s guľôčkovým grafitom, deformácia, pretvorenie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene