11. 8. 2020  2:29 Zuzana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty
     
Publikace     
     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Štúdium transformácie solidifikačnej štruktúry rýchloreznej ocele pri tepelnom spracovaní
Autor: Ing. Marek Bošeľa
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium transformácie solidifikačnej štruktúry rýchloreznej ocele pri tepelnom spracovaní
Abstrakt:Bošeľa, Marek: Štúdium transformácie solidifikačnej štruktúry rýchloreznej ocele pri tepelnom spracovaní. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Katedra zlievarenstva. Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. Konzultant: Ing. Michal Boháčik Diplomová práca je zameraná štúdiom transformácie solidifikačnej štruktúry rýchlorezných ocelí pri tepelnom spracovaní. V úvodnej časti sú všeobecne popísané charakteristiky rýchlorezných ocelí, ich chemické zloženie, hlavné legujúce prvky, rozdelenie rýchlorezných ocelí a ich mechanické vlastnosti. Druhá kapitola je venovaná tepelnému spracovaniu rýchlorezných ocelí, od ktorého závisí ich výsledná štruktúra a spôsoby ich využitia v praxi. Cieľom bolo preskúmať mikroštruktúru rýchlorezných ocelí a vyhodnotiť zmeny, po ich tepelnom spracovaní.
Klíčová slova:
rýchlorezná oceľ, tepelné spracovanie, vlastnosti, mikroštruktúra

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně