May 27, 2019   1:26 p.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of the influence of differebt amount of added AlTi5B1 the size of dendritic cells in the alloy AlSi9Cu1
Written by (author): Ing. Lucia Mitríková
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vplyvu rozdielneho množstva prídavku AlTi5B1 na veľkosť dendritických buniek v zliatine AlSi9Cu1.
Summary:Predmetom diplomovej práce je štúdium vplyvu rozdielneho množstva prídavku AlTi5B1 na vlastnosti podeutektického silumínu AlSi9Cu1. V prvej časti práce sú uvedené teoretické poznatky o sústave Al-Si, spôsoboch ovplyvňovania jej štruktúry vplyvom očkovania, modifikácie a tepelného spracovania ako aj metódach hodnotenia ich štruktúry a mechanických vlastností. Druhá časť popisuje metodiku použitých experimentov, ktorých hodnotenie je tretou častou práce. Vplyv rozdielneho množstva prídavku predzliatiny AlTi5B1 bol skúmaný pre potreby firmy Nemak Slovakia s.r.o.
Key words:silumíny, DAS - index, kvantitatívna metalografia, mechanické vlastnosti, očkovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited