28. 9. 2020  4:26 Václav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

     Výuka
     
Projekty
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Štúdium vplyvu rozdielneho množstva prídavku AlTi5B1 na veľkosť dendritických buniek v zliatine AlSi9Cu1.
Autor:
Pracoviště:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Štúdium vplyvu rozdielneho množstva prídavku AlTi5B1 na veľkosť dendritických buniek v zliatine AlSi9Cu1.
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je štúdium vplyvu rozdielneho množstva prídavku AlTi5B1 na vlastnosti podeutektického silumínu AlSi9Cu1. V prvej časti práce sú uvedené teoretické poznatky o sústave Al-Si, spôsoboch ovplyvňovania jej štruktúry vplyvom očkovania, modifikácie a tepelného spracovania ako aj metódach hodnotenia ich štruktúry a mechanických vlastností. Druhá časť popisuje metodiku použitých experimentov, ktorých hodnotenie je tretou častou práce. Vplyv rozdielneho množstva prídavku predzliatiny AlTi5B1 bol skúmaný pre potreby firmy Nemak Slovakia s.r.o.
Klíčová slova:
silumíny, DAS - index, kvantitatívna metalografia, mechanické vlastnosti, očkovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně