Oct 15, 2019   4:36 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry and Powder Metallurgy (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of the influence of crystalization conditions of silumin AlSi12 on the morphology of eutectic silicon and the character of alloy fracture
Written by (author): Ing. Lucia Majtánová
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny.
Summary:Diplomová práca je zameraná na hliníkové zliatiny, menovite silumíny. V teoretickej časti sa venuje všeobecnej charakteristike, rozdeleniu, chemickému zloženiu silumínov a vplyvu podmienok kryštalizácie na štruktúru a vlastnosti týchto zliatin. Hlavná pozornosť je sústredená na možnostiach zjemnenia mikroštruktúry silumínov rozličnými spôsobmi. Cieľom diplomovej práce je skúmanie vplyvu rôznych spôsobov odlievania, respektíve metalurgických spôsobov spracovania taveniny na štruktúru a vlastnosti eutektického silumínu ALSi12. Bol preskúmaný vplyv odlievania do vodou chladeného kryštalizátora s následným kalením primárnej štruktúry z kvapalného stavu bez tepelného spracovania, ale aj s tepelným spracovaním, horizontálneho kontinuálneho odlievania do kryštalizátora so štrbinovým vtokom a so sprchovým prívodom kovu do kryštalizátora na mikroštruktúru matrice a morfológiu eutektického kremíka, mechanické vlastnosti a charakter porušenia silumínu ALSi12.
Key words:kryštalizácia, hliník, hliníkové zliatiny, mikroštruktúra, morfológia eutektického kremíka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited