18. 11. 2019  15:45 Eugen
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny.
Autor: Ing. Lucia Majtánová
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny.
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na hliníkové zliatiny, menovite silumíny. V teoretickej časti sa venuje všeobecnej charakteristike, rozdeleniu, chemickému zloženiu silumínov a vplyvu podmienok kryštalizácie na štruktúru a vlastnosti týchto zliatin. Hlavná pozornosť je sústredená na možnostiach zjemnenia mikroštruktúry silumínov rozličnými spôsobmi. Cieľom diplomovej práce je skúmanie vplyvu rôznych spôsobov odlievania, respektíve metalurgických spôsobov spracovania taveniny na štruktúru a vlastnosti eutektického silumínu ALSi12. Bol preskúmaný vplyv odlievania do vodou chladeného kryštalizátora s následným kalením primárnej štruktúry z kvapalného stavu bez tepelného spracovania, ale aj s tepelným spracovaním, horizontálneho kontinuálneho odlievania do kryštalizátora so štrbinovým vtokom a so sprchovým prívodom kovu do kryštalizátora na mikroštruktúru matrice a morfológiu eutektického kremíka, mechanické vlastnosti a charakter porušenia silumínu ALSi12.
Klíčová slova:kryštalizácia, hliník, hliníkové zliatiny, mikroštruktúra, morfológia eutektického kremíka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně