18. 9. 2019  0:04 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny.
Autor: Ing. Lucia Majtánová
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny.
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na hliníkové zliatiny, menovite silumíny. V teoretickej časti sa venuje všeobecnej charakteristike, rozdeleniu, chemickému zloženiu silumínov a vplyvu podmienok kryštalizácie na štruktúru a vlastnosti týchto zliatin. Hlavná pozornosť je sústredená na možnostiach zjemnenia mikroštruktúry silumínov rozličnými spôsobmi. Cieľom diplomovej práce je skúmanie vplyvu rôznych spôsobov odlievania, respektíve metalurgických spôsobov spracovania taveniny na štruktúru a vlastnosti eutektického silumínu ALSi12. Bol preskúmaný vplyv odlievania do vodou chladeného kryštalizátora s následným kalením primárnej štruktúry z kvapalného stavu bez tepelného spracovania, ale aj s tepelným spracovaním, horizontálneho kontinuálneho odlievania do kryštalizátora so štrbinovým vtokom a so sprchovým prívodom kovu do kryštalizátora na mikroštruktúru matrice a morfológiu eutektického kremíka, mechanické vlastnosti a charakter porušenia silumínu ALSi12.
Kľúčové slová:kryštalizácia, hliník, hliníkové zliatiny, mikroštruktúra, morfológia eutektického kremíka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene