22. 10. 2020  13:55 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výučba               
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny.
Autor:
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny.
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na hliníkové zliatiny, menovite silumíny. V teoretickej časti sa venuje všeobecnej charakteristike, rozdeleniu, chemickému zloženiu silumínov a vplyvu podmienok kryštalizácie na štruktúru a vlastnosti týchto zliatin. Hlavná pozornosť je sústredená na možnostiach zjemnenia mikroštruktúry silumínov rozličnými spôsobmi. Cieľom diplomovej práce je skúmanie vplyvu rôznych spôsobov odlievania, respektíve metalurgických spôsobov spracovania taveniny na štruktúru a vlastnosti eutektického silumínu ALSi12. Bol preskúmaný vplyv odlievania do vodou chladeného kryštalizátora s následným kalením primárnej štruktúry z kvapalného stavu bez tepelného spracovania, ale aj s tepelným spracovaním, horizontálneho kontinuálneho odlievania do kryštalizátora so štrbinovým vtokom a so sprchovým prívodom kovu do kryštalizátora na mikroštruktúru matrice a morfológiu eutektického kremíka, mechanické vlastnosti a charakter porušenia silumínu ALSi12.
Kľúčové slová:
kryštalizácia, hliník, hliníkové zliatiny, mikroštruktúra, morfológia eutektického kremíka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene